Vítáme na stránkách MKOOpZ

 

Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách MOPO

 

V sekci „Publikace“ jsou dostupné „Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách mezinárodní oblasti povodí Odry“. Seznamte se s dostupným dokumentem.

 

 


 

Tisková zpráva

 

Tisková zpráva ke zveřejnění „Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách mezinárodní oblasti povodí Odry“

 

 


 

Aktualizace příloh Havarijního planu Odry

 

V sekci „Publikace” jsou dostupné aktualizované přílohy Havarijního planu Odry. Seznamte se s dostupnými materiály.

 

 


 

Druhá aktualizace Plánu MOPO

 

V záložce „Zavádění směrnic EU“ byla zpřístupněna druhá aktualizace Plánu mezinárodní oblasti povodí Odry pro plánovací období 2022–2027. Seznamte se, prosím, s materiály.

 

 


 

Aktualizace Plánu pro zvládání povodňových rizik
v MOPO

 

V záložce „Zavádění směrnic EU“ byla zpřístupněna aktualizace Plánu pro zvládání povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Odry. Seznamte se, prosím, s materiály.

 

 


 

Konference MKOOpZ - červen 2021

 

Ve dnech 8. - 9. 6. 2021 uspořádala Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ) konferenci s názvem „Implementace Rámcové směrnice o vodách a Povodňové směrnice v mezinárodní oblasti povodí Odry”. Seznamte se, prosím, s konferenční materiály.

 

 


 

Kvalita vody v povodí Odry

 

Seznamte se s modulem IMS-Odra. Znázorňuje hodnoty fyzikálně chemických, chemických a biologických ukazatelů, naměřené v mezinárodních monitorovacích stanicích v povodí Odry.

 

 


 

Geoportál MKOO - Zveme Vás

 

 

 

 

 


 

Ochrana osobních údajů

 

V souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů, které nabývá platnosti 25.5.2018, se prosím seznamte s naší Politikou soukromí.

 

 

 

Poslední aktualizace: 30. 6. 2022